CHỦ ĐỀ 1: khả năng ghi nhớ

Kỹ năng ghi nhớ sẽ giúp trẻ lưu giữ nhiều thứ như hình ảnh, thông tin, sự vật, hiện tượng, tình cảm… trong cuộc sống. Những điều này sẽ trở thành kiến thức, kinh nghiệm, giúp trẻ giải quyết nhiều vấn đề trong học tập và cuộc sống.

CHỦ ĐỀ 2: KHẢ NĂNG quan sát

Quan sát là việc bé nhìn, ngắm một đối tượng nào đó để thực hiện nhiệm vụ được giao. Kỹ năng quan sát tốt giúp bé rèn luyện khả năng tổng hợp và phân tích, rất hữu ích trong học tập và cuộc sống của bé.  

CHỦ ĐỀ 3: khả năng tưởng tượng

            Tưởng tượng là khả năng tạo ra hình ảnh, ý tưởng, suy nghĩ hoặc ký ức trong đầu mà không có sự hiện diện của các sự vật, sự kiện hoặc các kinh nghiệm trực tiếp. Ở trẻ em, khai thác tốt tưởng tượng, sẽ giúp các bé:

            –  Ghi nhớ sâu.

            – Phát triển sáng tạo.

           – Cải thiện tập trung cao độ.

CHỦ ĐỀ 4: khả năng nhận thức, suy luận

  Nhận thức, suy luận là khả năng hiểu về đối tượng, vấn đề cần giải quyết; từ đó tưởng tượng, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin thu thập được để giải quyết vấn đề được giao.

       Đây là một năng lực bậc cao trong các mức độ tư duy của bé. 

Phản hồi của phụ huynh đang sử dụng Trạng Nghé

Đăng ký Trạng Nghé cho con ngay hôm nay

3 THÁNG
300.000đ
1 NĂM
900.000đ
5 NĂM
2.000.000đ