CHỦ ĐỀ 1: CHỮ IN THƯỜNG

  - Bé được làm quen, tập đọc 29 chữ cái in thường theo chuẩn bản in sách giáo khoa của Bộ giáo dục và Đào tạo.

   – Bé được hướng dẫn tập viết 29 chữ cái in thường.

   – Bé phân biệt được chữ in thường với các định dạng chữ khác.

CHỦ ĐỀ 2: NGUYÊN ÂM – PHỤ ÂM

– Nhận biết các nguyên âm, phụ âm trong bảng chữ cái.

– Phân biệt các nguyên âm, phụ âm trong bảng chữ cái.

CHỦ ĐỀ 3: CHỮ IN HOA

  - Bé được làm quen, tập đọc 29 chữ cái in hoa theo chuẩn bản in sách giáo khoa của Bộ giáo dục và Đào tạo.

   – Bé được hướng dẫn học viết 29 chữ cái in hoa.

   – Bé phân biệt được chữ in hoa với các định dạng chữ khác.

CHỦ ĐỀ 4: CHỮ VIẾT THƯỜNG

  - Bé được làm quen, tập đọc 29 chữ cái viết thường.

   – Bé được tập viết 29 chữ cái viết thường theo chuẩn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   – Bé phân biệt được chữ viết thường với các định dạng chữ khác.

CHỦ ĐỀ 5: CHỮ VIẾT HOA

  - Bé được làm quen, tập đọc 29 chữ cái viết hoa, tạo nền tảng tốt để bé tập đọc sách.

   – Bé được học viết 29 chữ cái viết hoa theo chuẩn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   – Bé phân biệt được chữ viết hoa với các định dạng chữ khác.

CHỦ ĐỀ 6: ĐÁNH VẦN ĐƠN

– Tập đánh vần phụ âm với nguyên âm.

– Chọn đúng nguyên âm để tạo tiếng và từ có nghĩa.

– Chọn đúng phụ âm để tạo tiếng và từ có nghĩa.

CHỦ ĐỀ 7: ĐỌC VẦN ĐÔI, vần ba

– Đọc các vần đôi, vần ba.

– Đánh vần tạo tiếng với vần đôi, vần ba.

– Tìm tiếng có vần phù hợp.

– Chọn vần phù hợp để tạo tiếng.

 

CHỦ ĐỀ 8: Tập đọc

– Hiểu về các bộ phận của cuốn sách.

– Nhận biết các dấu thanh.

– Biết đọc tiếng, đọc từ để nối ô chữ tạo thành từ ghép và nối hình ảnh với tên gọi đúng.

– Biết đọc câu để chọn câu có âm đọc đúng.

CHỦ ĐỀ 9: đọc truyện

Đọc trơn và hiểu nội dung những câu chuyện phù hợp với lứa tuổi.

Phản hồi của phụ huynh đang sử dụng Trạng Nghé

Đăng ký Trạng Nghé cho con ngay hôm nay

3 THÁNG
300.000đ
1 NĂM
900.000đ
5 NĂM
2.000.000đ