HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Hiện tại, Trạng Nghé hỗ trợ hình thức thanh toán sau:

Thanh toán qua chuyển khoản: liên hệ số Hotline của Trạng Nghé 0813 300 881 để được hỗ trợ.
Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần SEMI Tech
Số tài khoản: 
Ngân hàng: 
Nội dung chuyển khoản (theo cú pháp): [tên] [số điện thoại] [sản phẩm] [gói học]
 
Ví dụ:
Tên khách hàng: Thủy
Số điện thoại đăng ký mua: 0912345678
Gói học: Trạng Nghé 2 năm
Nội dung chuyển khoản: Thuy 0912345678 Trạng Nghé 2 năm

Lorem ipsum dolor sit amet...